Bilmiyorsan ÖgrenTüm Yazılar

Müctehid ve Müceddid Nedir Kime Denir ?

Âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, toplayan, kitaba geçiren; açıkça bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri de anlayıp, açıklayabilen derin âlimlere Müctehid denir.

İçtihat eden fakîhe müçtehit denir. Fakihten maksat, delillerden hüküm istinbatına muktedir olabilecek bir melekeye sahip kişidir. Yoksa fıkhî mevzuları ezberlemiş herhangi bir âlim değildir. Usûlcülerin ıstılâhında fakih ile müçtehit müteradiftir/eş anlamlıdır. Bununla birlikte fıkhi meseleleri öğrenip ezberlemiş kimselere de mecazen fakih denmektedir. Eshab-ı kiramın hepsi müctehid idi. Sünnette kapalı kalan yerleri, müctehid âlimler açıklamış, mezhepler meydana çıkmıştır.

Müceddid, dinde yenileyici, bid’atleri çıkarıp dini eski hâline getiren âlim demektir.

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.