anasayfa / 2013 / Aralık

Aylık Arşiv Aralık 2013

BAŞIMIZ SAĞOLSUN!

Başımız sağolsun…  Yine, bir yılı daha kaybettik…  Bir yılı daha devirmenin muhasebesi var günümüzde… Belki en ziyade duyguların hayat bulduğu, nice umutların yarıda kaldığı, var olanlarla, silinip gidenlerle, günahıyla, hatasıyla, sevabıyla kaç nefes tüketildi kim bilir?? Kim bilir şahsi nice çıkmazların ummanında boğulur bulduk kendimizi, sonra bir müjde inşirah oldu gönüllerimize gecelerimize gün doğdu…? Doğdu derken hem nice nefesler can buldu …

Devamı »

İslam’a Göre Yılbaşı ve Noel Kutlamaları

İslam’a Göre Yılbaşı ve Noel Kutlamaları

Allahu Tealâ Şöyle Buyuruyor “Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size ateş dokunur.” (Hûd, 113) Ey îmân edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dostlar edinmeyin! Kendi aleyhinizde Allah’a apaçık bir delil kılmak ister misiniz? (Nisa, 144) Resulullah (asm) Şunları Bildiriyor “Kim bir kavme benzerse, onlardandır.” (Ebu Davud, Libas, 4031) “Muhakkak ki siz, kendinizden öncekilerin yoluna kulacı kulacına, arşını arşınına ve karışı karışına muhakkak tıpatıp …

Devamı »

BİR HAZIRLIK ŞİMDİLERDE…!

“Kime ki Kabe nasip olsa, Hüda rahmet eder; Her kişi hanesine sevdiğini davet eder” …   Bir hazırlık şimdilerde…  Yeni heyecanlar… Ya  heyecanını tekitleyenler… Aşkı yeni bilecekler.. Ya bildiklerini şuura kalbedecekler… İlk defa görecekler… Ya defaatle görse de belki ilkmiş gibi yeniden, yineden görmüş olacaklar, kim bilr?   Bir hazırlık şimdilerde…   Ve gitmek zamanı… Toparlanın haydi…   Maddeler varsın yerinde kalsın, bir yolculuğa …

Devamı »

Fitneye Alternatif Bakış: İbn Ömer

Fitneye Alternatif Bakış: İbn Ömer

Din hürriyeti herhangi bir dine inanan kişi veya zümrelerin o dinin emirlerini hiçbir engelle karşılaşmadan yerine getirebilme halidir. İnsan hürriyetleri içinde en önemlisi din hürriyetidir. Bu önem onun dayandığı kaynaktan gelmektedir.1 Fitne de inanan bir kişinin inancını yaşama özgürlüğüne veya inanç hürriyetine engel olunmasıdır. Eger bir ferdin dinini yaşamasına engel yoksa fitnede yok demektir bu konuya ilişkin olarak Ibn ömer’in …

Devamı »

Fitne nedir / Kur’anı Kerimde Geçen Manaları

Fitne nedir / Kur'anı Kerimde Geçen Manaları

Fitne kelimesi F-T-N fiil kökünden türetilmiş bir isimdir. Sözlükte madeni ateşte eritmek, bir insana sahip olduğu fikrinden ve dininden döndürmek için eziyet etmek, aklını çelmek veya ayartmak, ‘an harfi ceriyle kullanıldığı zaman da, … den vazgeçirmek anlamlarına gelir.1 Türkçemizde ise fıtne ile geçimsizlik, karışıklık ve kargaşa anlamları kast edilir. 2 Fitne kelimesi Kur’an’da türevleriyle birlikte elli dokuz defa zikredilmiştir. Bunlardan …

Devamı »

VE VURULUR KARDEŞLİK KARDEŞÇE(?)…

Bir Hâbil / Kâbil dâvâsı…  Yusuf’un kardeşlerine, bir selâm destâıı…  Bir sıffın harbi.. Yaratılış nizâmının tezâtı… Haberler, muhabbetler, tartışmalar, mülâhazalar, bir kaos yaşıyor maalesef… Maalesef ki iç içe çöküşün manzarasını, hüznün yığıntıları altında izliyor, dinliyoruz ŞU SIRALAR… Atılan taşlar, kırılan kafalar, çiğnenen etler, yapılan iftiralar, karalamalar, hasetler, kinler dehşet saçıyor… Şöyle bütün olarak baktım da El-emÂn, El- medet Ya Rabbi dedim… …

Devamı »

Allah istemeyene gadap eder !

Allah istemeyene gadap eder !

ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭَﺿِﻰَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻪ: ]ﺃﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠّﻪِ # ﻗﺎﻝَ: ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺴْﺄﻝِ اﻟﻠّﻪ ﻳَﻐْﻀِﺐْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ Hadisi Şerif : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala Hazretleri kendisinden istemeyene gadap eder.” Ravi : Hz. Ebu Hüreyre Kaynak :Tirmizi, Da’avat 3, (3370), İbnu Mace, Dua 1, (3827) Açıklama : Âlimlerimiz, hadisi şöyle açıklar: “Dua etmeyene Allah’ın gadap etmesi yani kızması bu …

Devamı »

Fitne Zamanı Ne Yapmalıyız

Fitne Zamanı Ne Yapmalıyız

ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﺫﺭٍّ ﺭَﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻪ ﻗﺎﻝ: ]ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠّﻪِ # ﻳَﺎ ﺃﺑَﺎ ﺫَﺭٍّ ﻗُﻠْﺖُ: ﻟَﺒَّﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠّﻪِ ﻭَﺳَﻌْﺪَﻳْﻚَ. ﻗَﺎﻝَ: ﻛَﻴْﻒ ﺃﻧْﺖَ ﺇﺫَا ﺃﺻَﺎﺏَ اﻟﻨَّﺎﺱَ ﻣَﻮْﺕٌ ﻳَﻜُﻮﻥُ اﻟْﺒَﻴْﺖُ ﻓﻴﻪِ ﺑِﺎﻟْﻮَﺻِﻴﻒِ؟ ﻗُﻠْﺖُ: ﻣَﺎ ﺧَﺎﺭَ ﻟِﻰ اﻟﻠّﻪُ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟُﻪُ. ﻗَﺎﻝَ: ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺑِﺎﻟﺼَّﺒْﺮِ، ﺃﻭْ ﻗَﺎﻝَ ﺗَﺼَﺒَّﺮْ ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ ﻟِﻰ: ﻳَﺎ ﺃﺑَﺎ ﺫَﺭٍّ. ﻗُﻠْﺖُ: ﻟَﺒَّﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠّﻪِ ﻭَﺳَﻌْﺪَﻳْﻚَ ﻗَﺎﻝ. ﻛَﻴْﻒَ ﺃﻧْﺖَ ﺇﺫَا ﺭَﺃﻳْﺖَ …

Devamı »

Sufilerin İsari Kur’an Yorumlari

Sufilerin İsari Kur'an Yorumlari

Kur’an-ı Kerim herkesin anlayabileceği şekilde açık ve seçik bir olarak inmiştir.( bk. Yusuf, 12/2, Fusılet,41/3 ) Kur’an Arapçadır ama açık ve seçik bir Arapçadır. (Şuara, 26/195, Nahl, 16/103 ) Kur’an bütün insanlara gönderilen ilahî ve semavî bir kitap olduğundan herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir açıklıkla inmesi gerekirdi. Zira bütün insanlar ondaki hükümlerle yükümlü ve sorumludur. Sade, basit, anlaşılır, açık ve kesin ifade ve hükümleriyle bütün insanlığa hitap eden Kur’an aynı …

Devamı »

Mürid Niçin Şeyhe İhtiyaç Duyar ?

Mürid Niçin Şeyhe İhtiyaç Duyar ?

Mürîd, tâlib, dervîş ve sâlik terimleri birbirine yakın anlamlar ifâde etmekle beraber aralarında daima dikkate alınması gereken bir takım nüanslara sahiptirler. Tasavvuf yoluna girme arzusunda olana tâlib, bu yola girene sâlik, ehl-i sülûk, mürîd, ehl-i irâde ve dervîş (fakîr) gibi isimler verilir. Tasavvuf yoluna girmemekle beraber sûfîliğe ilgi ve sevgi duyana muhib/sempatizan denir. Bu yola kimi yeni girmiştir, henüz işin başındadır. Bunlara mübtedî ve ehl-i bidâyet denir. Kimi yola girmiş, epey mesafe …

Devamı »