Bir Demet HadisTüm Yazılar

KURBAN KESMENİN HÜKMÜ !

Hadisi Şerif :

Resulullah (sav)’ı işittim şöyle buyurmuştu: “Ey insanlar, her aile sahibine her sene bir kurbanlık, bir de atire borç olmuştur. Atire’nin ne olduğunu biliyor musunuz? O, recebiye dediğiniz şeydir.” ,

Ravi : Hz. Mihnef İbnu Süleym

Kaynak :Tirmizi, Edahi 18, (1518), Ebu Davud, Dahaya 1, (2788), Nesai, Akika 6, (7, 167-168), İbnu Mace, Menasik 2, (3125)

[divider]

Açıklama :

1- Bu hadis, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın Arafat vakfesi sırasında yaptığı konuşmalardan biridir. Mina’da kurban kesmesi gereken hacılara, bu mevzuda bilgi vermiş olmaktadır.

2- Atîre, Receb ayında kesilen kurbanın adıdır.

3- Kurban kesmenin vâcib olduğuna hükmeden ulemâ bu hadisle istidlâl etmiştir. Ancak kurbanın vâcib olmadığına hükmedenler “siganın vücûb ifade etmede sarih olmadığını” ileri sürerek bu istidlâli reddederler.

4- Bu hadiste atîre denen Receb ayında kesilen kurbanın da gerekli olduğu ifade edilmektedir. Ancak kurbanın vacib olduğuna hükmeden âlimler atîrenin vacib olmadığını söylerler.

Hatta َ ﻓَﺮَﻉَ ﻭَﻋَﺘِﻴﺮَﺓَ ﻓِﻰ اْ“ِﺳَﻢ “İlk doğan yavruyu kurban etmek, atîre kurbanı kesmek İslâm’da yoktur” gibi câhiliye devri kurban çeşitlerini yasaklayan rivâyetleri de nazar-ı dikkate alan âlimlerden bazıları kerâhetine de hükmetmişlerdir. Buharî’nin bir rivayetinde, ﻭَﻛَﺎﻧُﻮا ﻳَﺬْﺑَﺤُﻮﻧَﻪُ ﻟِﻄَﻮَاﻏِﻴَﺘِﻬِﻢْ ziyâdesiyle, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ ın, bu kurbanlar putlar adına kesildiği için, yasak koyduğu anlaşılmaktadır. albertsonslistens.com

İmam Şâfiî, Allah adına olduğu takdirde cahiliye devrindeki isimler altında kurban kesilebileceğine, câiz olduğuna hükmederek, sadedinde olduğumuz hadis gibi cevaz ifâde edenlerle, yukarıda kaydettiğimiz rivayette olduğu gibi yasaklayanları te’lif eder,

admin

Soru ve görüşleiriniz için İrtibat: fikiratlasi1@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.