anasayfa / 2013 / Eylül

Aylık Arşiv Eylül 2013

KURBAN KESMENİN HÜKMÜ !

KURBAN KESMENİN HÜKMÜ !

Hadisi Şerif : Resulullah (sav)’ı işittim şöyle buyurmuştu: “Ey insanlar, her aile sahibine her sene bir kurbanlık, bir de atire borç olmuştur. Atire’nin ne olduğunu biliyor musunuz? O, recebiye dediğiniz şeydir.” , Ravi : Hz. Mihnef İbnu Süleym Kaynak :Tirmizi, Edahi 18, (1518), Ebu Davud, Dahaya 1, (2788), Nesai, Akika 6, (7, 167-168), İbnu Mace, Menasik 2, (3125) Açıklama : …

Devamı »

İmanın Tadı

İmanın Tadı

Hadisi Şerif : Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Üç şey vardır. Kim onları yaparsa imanın tadını alır: Sadece Allah’a kulluk eden, Allah’tan başka ilah olmadığını bilen, her yıl gönül hoşluğuyla zekatını veren! Zekatını da yaşlı, uyuzlu, hasta, değersiz, küçük hayvanlardan vermez, aksine mallarının orta hallilerinden verir. Zira Cenab-ı Hakk ne en iyisinden vermenizi emretmiştir, ne de en adisinden olana razı …

Devamı »

İmanın Tarifi

İmanın Tarifi

Hadisi Şerif : Bir kadın, kendisine küpte yapılan şıra (nebiz) hakkında sordu. Kadına şu cevabı verdi: “Abdulkays kabilesinin heyeti Hz. Peygamber (sav)’e geldiği vakit: “Bu gelenler kimdir?” diye sordu. “Rebialılar” diye kendilerini tanıttılar. Hz. Peygamber (sav): “Merhaba, hoş geldiniz, inşaallah bu ziyaretten memnun kalır, pişman olmazsınız” buyurdu. Misafirler: “Biz uzak bir yerden geliyoruz. Sizinle bizim aramızda şu kafir Mudarlılar var. …

Devamı »

Kader’e İman

Kader'e İman

Hadisi Şerif : Basra’da kader üzerine ilk söz eden kimse Mabed el-Cüheni idi. Ben ve Humeyd ibnu Abdirrahman el-Himyeri, hac veya umre vesilesiyle beraberce yola çıktık. Aramızda konuşarak, Ashab’tan biriyle karşılaşmayı temenni ettik. Maksadımız, ondan kader hakkında şu heriflerin ettikleri laflar hususunda soru sormaktı. Cenab-ı Hakk, bizzat Mescid-i Nebevi’nin içinde Abdullah İbnu Ömer (ra)’la karşılaşmayı nasib etti. Birimiz sağ, obürümüz …

Devamı »

Büyük Müjde !

Büyük Müjde !

Hadisi Şerif : Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.” Ebu Said der ki: “Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun: “Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz…” (Nisa, 40). , Ravi : Hz. Ebu Sa’id İbnu Malik Kaynak :Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601) Açıklama : aldoshoes.com Ehl-i Sünnet akidesine göre, bir …

Devamı »

İslam Karşısında İnsanların Üç Hali

İslam Karşısında İnsanların Üç Hali

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Allah’ın benimle gönderdiği ilim ve hidayetin misali, bir araziye düşen yağmur gibidir. (Bilindiği üzere), bazı araziler var, tabiatı güzeldir, suyu kabul eder, bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım arazi var, münbit değildir, ot bitirmez, ama suyu tutar. Onun tuttuğu su ile Cenab-ı Hakk insanları yararlandırır: Bu sudan kendileri içerler, hayvanlarım sularlar ve ziraat yaparlar. …

Devamı »

Kendini Eğitmek Niçin Önemli ?

Kendini Eğitmek Niçin Önemli ?

İnsanın var olup ayakta kalabilmesi, toplu olarak yaşama ve dünyayı yaşanılır halde tutma becerisine bağlı diye düşünüyorum. Dünyada her şey birbiriyle ilişkili yani hiç birşey birbirinden bağımsız değil. Dünyanın bir ucunda yapılan bir iyilik, diğer ucundakini etkiler, yapılan kötülüklerde öyle. Çünkü, dengeler hassastır ve etkilenmeye müsaittir. İşte insan olma bilinci, kendisine, kendisinin dışındakilere ve dünyaya katkıda bulunmak amacıyla yeryüzüne gönderilmiş …

Devamı »

Tasavvufta Kadın (Süleyman Uludağ)

TASAVVUFTA KADlN (Süleyman ULUDAĞ)

İslam fikir ve ilim tarihinde biri zahir, diğeri batın olmak üzere iki bakış açısından bahsedilir. Zahir-batın ayrımı bakış ve telakki farkı olmanın ötesinde bu iki bakış açısından birini benimseyenlerin dini ve ruhi hayat tarzlarını ibadet ve ahlak anlayışlarını, dünya görüşlerini ve zihniyet şekillerini de ilgilendirir. Dolayısıyla kadın-erkek mesele- sinde farklı yaklaşımların ve değerlendirmelerin ortaya çıkmasına sebep olur. İslam’ da zahir-batın, …

Devamı »

Çarptırılan Hakikat: Nüzul-ü İsa (A.S.)

Dünya, bir gün ömrünü tamamlayacak; İçindekilerle birlikte yok olacak. Bu sonsuz tükenişin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Malumatımız, yok oluşun emarelerini bilmekle sınırlı. Allah Resulü (s.a.v.), risaleti müddetince Kıyametin zamanı ile alakalı sorulara sıklıkla muhatap oldu. Kur’an, hadiseyi şu ifadelerle anlatıyor: “Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır.”[1] Kıyametin mutlak olarak bilinmezliğini zihinlere nakşedilmek için …

Devamı »

İnsanı hataya düşüren şey ?

İnsanı en çok savuran şey yanlış yapması değil, doğruyu aramamasıdır

İnsan zihni çoğunlukla aradığının takipçisi ve istediğinin yolcusudur. Her insanın doğmadan önce başalayan zihinsel etkilenmeleri bebekliğinden itibaren aktif olarak devam eder ve zihnine kodlanır. Hatta farkında olmadan kendisini yönlendiren o kadar çok bilgi kaydolur ki. Bunlar zamanla eyleme geçer ve bir yaşama biçimine dönüşür. Kişinin çevresinde artık o yapıp ettiklerine uygun bir imaj oluşur, o şekilde tanınır ve bilinir. İnsanın …

Devamı »