anasayfa / 2013 / Ağustos

Aylık Arşiv Ağustos 2013

Hadislerde Metin Tenkidi

Hadislerde Metin Tenkidi

Metin tenkidi 19. Yüzyılda Batı’da gelişen ve Textual criticism/Metin eleştirisi vb. tabirlerle anılan bir metin inceleme biçimdir. Tam olarak ‘tarih içinde bir metinde baş gösteren değişiklikleri, bozulmaları tespit edip metnin orijinal halini ortaya koymaya çalışmaktır, bir tür restorasyondur’ metin tenkidi. (Selahattin Polat/Metin Tenkidi) Bir metnin bu şekilde incelenip neşredilmesi de edisyon kritik, tenkitli neşir; Arap yayımcılığında da tahkik diye anılır. …

Devamı »

Sözü Doğru, Özü Yalan

‘Münafıklar sana geldiklerinde: Şahitlik ederiz ki sen Allah’ın Peygamberisin, derler. Allah da bilir ki sen elbette, O’nun Peygamberisin. Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.’ (Münafikûn, 1) Ayet-i kerime, nifak çelişkisini böyle çarpıcı bir dille gözler önüne sererken münafığın doğruyu söyleyen bir yalancı olduğuna işaretle dikkatlerimizi doğruluğun söz ve öz boyutlarına çekiyor. İlk bakışta insanın doğruyu söylerken yalancı olması bir …

Devamı »

Haramzadenin Göremediği, Helalzadenin Söyleyemediği Hakikatin Yitirilişi

Haramzadenin Göremediği, Helalzadenin Söyleyemediği Hakikatin Yitirilişi

Bahâüddin Âmilî 16. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyılın başlarında İran coğrafyasında yaşamış çok yönlü bir İslam bilginidir. Matematik, Astronomi gibi aklî ilimler yanında Tefsir, Fıkıh gibi naklî ilimlerde de temayüz etmiş ender simalardan olan Âmilî, ilmî kişiliğinin yanında şiirleri ve seçkin edebi eserleriyle de tanınmaktadır. Bunlara tasavvuf ve zühd sahasına dönük ilgisini de eklersek Âmilî’nin ilim mesleği yanında irfan meşrebine de …

Devamı »

Türkiye’de Müslümanların Siyasi Dili ve Öldürülen “İslamcılık”

Türkiye’de Müslümanların Siyasi Dili ve Öldürülen “İslamcılık”

Son bir-iki senedir, Arab Baharı’nın da te’siriyle memlekette bir İslamcılık tartışması başlatıldı. Bu tartışmalarda benim dikkatimi çeken noktalardan biri, bu tartışmayı yapanların kahir ekseriyeti, herhangi bir “İslamcılık” ameliyesinin içinde yer almayanlardı. Çoğu akademisyen ve gazeteci olan bu insanlar, kendi dünyalarında bir “İslamcılık” tarifi yaparak, kendi konumları ve dünyaya bakış açılarına nazaran “İslamcılık”ın öldüğüne ya da yaşadığına karar veriyorlar. Dolayısı ile …

Devamı »

Kur’an-ı Kerim’ de İman Kavramı – 1

Kur'an-ı Kerim' de İman Kavramı - 1

İnsanın, Yüce Allah’la daimi bir iletişim kurabilmesinin ilk basamağını ve şartını oluşturan iman konusu; Kur’an’da emir tekrarının da en çok yapılmış olduğu alandır. Tüm Kur’an’ın yaklaşık dörtte üçünü oluşturur. Bunun anlamı; iman olmadan ne insanın ne de onun yapıp ettiklerinin bir değeri yoktur. Kişi iman etmekle, kendisine ait olan varlık alanını, cansız maddelerden, bitkilerden ve hayvanlardan ayırır. İnsaniyet konumuna yücelir. …

Devamı »

Hanefi Hukuçuların Hadis Karşısındaki Tavırlarının Bir Göstergesi Olarak Manevi Inkıta Anlayışı

İslam hukukunun temelde dayandığı iki nakli kaynaktan biri olan «Sünnet», isnad zinciri tabir edilen bir yol ile belli bir döneme’ kadar genelde şifahi olarak nakledilmiş, daha sonra değişik bir takım metodlarla derleurneye başlanmıştır. Özellikle derleme ve yazma işinin yaygın olmadığı dönemde İslam hukukçuları, kendi asli malzemelerinden biri olan hadisleri kabulde, bulunduklan çevreye, sahip oldukları hukuki anlayı§a ve hukuk mantığına göre …

Devamı »

Türkiye’de Müslümanların Siyasi Dillerini (Nazariyelerini) İnşa Zemini

Türkiye’de Müslümanların Siyasi Dillerini (Nazariyelerini) İnşa Zemini

“Artık Allah’dan korkun ve bana itaat edin.” (eş-Şuara Suresi, 126. Ayet meali) Geçen yazımızda da değindiğimiz gibi, Türkiye’de İslami siyasi düşünce ve nazariyler üzerine yüzlerce çalışma/terceme yapılmış, yapılmakdadır. Ancak hal-i hazırda Türkiyeli Müslümanların kullandıkları siyasi dil giderek müşkil hale gelmekde, İslamilik’den uzaklaşmakdadır. Bunun birçok sebebi olmakla birlikde, yazımız çerçevesinde bazı temel sebebleri zikredeceğiz: 1. Türkiye’de Müslümanlar İslami ilimlerin ihyasında ciddi …

Devamı »

Allah’ın Rububiyyeti ve Kur’an’ın Rab kavramının izahı

Allah'ın Rububiyyeti ve Kur'an'ın Rab kavramının izahı

Bu yargıyı Kur’an’dan şu şekilde örneklendirmek mümkündür. “Dediler ki: (Bütün olup biten) dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz, bizi kesintisi olmayan zaman (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor.” Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; onlar yalnızca zannediyorlar.”[1] Kur’an’ın haber verdiği bu insanlar felsefi anlamda ateist olmasalar da söylemlerinden onların sıfatlarını taşıdıklarını anlıyoruz. Kişi, -ateist- Allah’sız değilse Müslümandır veya iyi …

Devamı »

Kelime-i Tevhid’in Şartları

Kelime-i Tevhid'in Şartları

Eğer bir kimse Allah’a isyan eder ve onun kullarını kendisine boyun eğmeye zorlarsa tağutlaşır.2 Tağutu inkar edip Allah’a iman etmek insanın her türlü sorumluluk ve hayattaki uygulamasında Hakk noktasından hareket etmesi anlamına gelir. Bu iman, derin anlamıyla Allah dışındaki her şeyi reddetmeyi; Allah’ın belirlediğinin dışında planlamaları ve programlamaları kabullenmemeyi ifade eder. İman eden bir insanın kalbinde Allah(c.) sevgisi ile tağut …

Devamı »

İmanda istikamet üzere olmayanın amelleri makbul olmaz.

İmanda istikamet üzere olmayanın amelleri makbul olmaz.

Bu lütfuyla Allah Teala, ahirette insanların mazeret beyan etmelerinin önüne geçmiş ve insanları, peygamberleri vasıtasıyla fıtratı muhafazaya davet etmiştir. Hz:. Peygamber de insanın fıtrattan saparak şirke düşmemesi için gece gündüz çalışmış ve ümmetini uyarmıştır. Resulullah,insanın kendine ve rabbine yabancılaşmasını “yoldan çıkma”; istikametten sapma olarak görmüş ve zaman zaman sahabilerine ilginç örnekler vermiştir. Abdullah b. Mesut’tan (ö:32/652) mervi bir rivayette;“Hz. Peygamber …

Devamı »